ПРОЕКТ КП П ВИ 2021-2023 БОЙНИЦА

ПРОЕКТ КП П ВИ 2021-2023 БОЙНИЦА

ПРОЕКТ КП П ВИ 2021-2023 БОЙНИЦА

ПРОЕКТ ПЕЕ 2021-2023 г – БОЙНИЦА

ПРОЕКТ ПЕЕ 2021-2023 г – БОЙНИЦА

ПРОЕКТ ПЕЕ 2021-2023 г – БОЙНИЦА

Разкриване на нова социална услуга “Асистентска подкрепа” в община Бойница

Разкриване на нова социална услуга “Асистентска подкрепа” в община Бойница

Pr_4_objava-potrebiteli Pr_1_zaqvlenie-deklaracia_potrebitel

Проект Партньори в безопасност

Проект Партньори в безопасност

ПРОЕКТ „Партньори в безопасност” Код на Проекта 15.3.1.045, e-MS код ROBG-125, финансиран по Програма Интеррег V-A Румъния-България Project „Partners in safety”, Project code 15.3.1.045, e-MS code ROBG-125, funded under Interreg… Виж повече »

ОБЯВА-ЗАСЕДАНИЕ ОБЩ.СЪВЕТ-декември-2020

ОБЯВА-ЗАСЕДАНИЕ ОБЩ.СЪВЕТ-декември-2020

ОБЯВА-ЗАСЕДАНИЕ ОБЩ.СЪВЕТ-декември-2020