Списък на одобрени за Топъл обяд

Списък на одобрени за Топъл обяд

СПИСЪК-БОЙНИЦА

Покана за публично обсъждане на проект бюджет 2019

Покана за публично обсъждане на проект бюджет 2019

ПОКАНА П.ОБСЪЖД.БЮДЖЕТ-2019

Заседание на Общински съвет Бойница на 21.12.2018

Заседание на Общински съвет Бойница на 21.12.2018

ОБЯВА-ЗАСЕДАНИЕ ОБЩ.СЪВЕТ-декември-2018

Списък на одобрени за Топъл обяд

Списък на одобрени за Топъл обяд

СПИСЪК-БОЙНИЦА

Списък на одобрени за Топъл обяд

Списък на одобрени за Топъл обяд

СПИСЪК-БОЙНИЦА