Покана общ.обсъждане отчет 2022 г.Община Бойница

Покана общ.обсъждане отчет 2022 г.Община Бойница

ПОКАНА П.ОБСЪЖД.ОТЧЕТ-2022

Конкурс главен счетоводител

Конкурс главен счетоводител

Конкурс гл. счетоводит. Бойница documents-save

Обява заседание на Общински съвет Бойница

Обява заседание на Общински съвет Бойница

ОБЯВА-ЗАСЕДАНИЕ ОБЩ.СЪВЕТ-юни-2023

Обявления

Обявления

ОБЯВЛЕНИЕ 1 ОБЯВЛЕНИЕ 2

Заповеди наем пътища Бойница

Заповеди наем пътища Бойница

Изтегли архив заповеди Пътища Златия агро Бойница