Разчет за КР за 2024 г

Разчет за КР за 2024 г

Разчет КР 2024

Бюджет 2024 г

Бюджет 2024 г

Бюджет 2024 г. и Бюджет 2024 г. на ОУ “Васил Левски”. Бюджет 2024 Бюджет ОУ 2024 Решение на ОбС за Бюджет 2024 г