Открит конкурс Добив на дървесина

Открит конкурс Добив на дървесина

Зап. 123 за опред. изпълнител Дърводобив Бойница

Обява за заседание на Общински съвет

Обява за заседание на Общински съвет

ОБЯВА-ЗАСЕДАНИЕ ОБЩ.СЪВЕТ-юли-2019

Обява списък Бойница

Обява списък Бойница

27.06.2019g.-СПИСЪК-БОЙНИЦА

Док. търг земеделски земи 04.07.19 г

Док. търг земеделски земи 04.07.19 г

Изтегли документи

Открит конкурс Добив на дървесина

Открит конкурс Добив на дървесина

Изтегли документи