ОБЯВА лични асистенти

ОБЯВА лични асистенти

О Б Щ И Н А – Б О Й Н И Ц А ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ 3840- Бойница, ул.”Г.Димитров” № 1, тел. 0938 98802; факс: 09333 2436 ; Е-mail: boinica@mail.orbitel.bg… Виж повече »

СПИСЪК-БОЙНИЦА

СПИСЪК-БОЙНИЦА

29.07.2019g.-СПИСЪК-БОЙНИЦА

СПИСЪК-БОЙНИЦА

СПИСЪК-БОЙНИЦА

24.07.2019g.-СПИСЪК-БОЙНИЦА

СПИСЪК-БОЙНИЦА

СПИСЪК-БОЙНИЦА

12.07.2019g.-СПИСЪК-БОЙНИЦА

Заповед 125 търг

Заповед 125 търг

6 Зап. 125 търг 04.07.2019 г Бойница