ОБЯВА-ЗАСЕДАНИЕ ОБЩ.СЪВЕТ-юни-2020

ОБЯВА-ЗАСЕДАНИЕ ОБЩ.СЪВЕТ-юни-2020

ОБЯВА-ЗАСЕДАНИЕ ОБЩ.СЪВЕТ-юни-2020

Покана публично обсъждане отчет 2019

Покана публично обсъждане отчет 2019

ПОКАНА П.ОБСЪЖД.ОТЧЕТ-2019

Док. явен търг ЦН Бойница 2020 г

Док. явен търг ЦН Бойница 2020 г

Итегли документи

Док. явен търг с корекция БОЙНИЦА 2020 г

Док. явен търг с корекция БОЙНИЦА 2020 г

Изтегли архив

Док. явен търг БОЙНИЦА 2020 г.

Док. явен търг БОЙНИЦА 2020 г.

Изтегли документи