Обява за заседание на ОБС

Обява за заседание на ОБС

ОБЯВА-ЗАСЕДАНИЕ ОБЩ.СЪВЕТ-юли-2021г.

Програма за почвите Бойница

Програма за почвите Бойница

Изтегли програма

Покана за обсъждане на отчет

Покана за обсъждане на отчет

ПОКАНА П.ОБСЪЖД.ОТЧЕТ-2020

Конкурс гл. счетоводител 2021 г Бойница

Конкурс гл. счетоводител 2021 г Бойница

Изтегли документи Протокол-допускане-гл.счет.17.06.2021г.

Съобщение

Съобщение

СЪОБЩЕНИЕ