Протокол за допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността Гл. счетоводител при община Бойница

Протокол за допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността Гл. счетоводител при община Бойница

Протокол_21.04.2020

ДКСБ

ДКСБ

Документи конкурс Главен счетоводител Изтегли архив

ПМС 55 60/40 от ДБТКула

ПМС 55 60/40 от ДБТКула

ПМС55

Проект СВ007.2.32.050 по програма ТГС България – Сърбия

Проект СВ007.2.32.050 по програма ТГС България – Сърбия

Пресъобщение_ проведена_Конференция