Документи за обявен търг

Документи за обявен търг

О Б Я В А ОТНОСНО: Отдаване под наем на земя частна общинска собственост по чл.19 ЗСПЗЗ, чрез публичен търг с явно наддаване в землищата на с. Бойница, община Бойница…. Виж повече »

Заседание на Общински съвет Бойница – 23.06.2017 г

Заседание на Общински съвет Бойница – 23.06.2017 г

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ Община Бойница Област Видин, 3840, ул. “Георги Димитров” № 1 телефон /факс: 09 333 2436 О Б Я В А На 23.06.2017 г. от 10 часа в Ритуалната… Виж повече »

Заседание на Общински съвет Бойница на 10.05.2017 г.

Заседание на Общински съвет Бойница на 10.05.2017 г.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ Община Бойница Област Видин, 3840, ул. “Георги Димитров” № 1 телефон /факс: 09 333 2436 О Б Я В А На 10.05.2017 г. от 10 часа в Ритуалната… Виж повече »