Заседание на Общински съвет Бойница, 06.07.2018

Заседание на Общински съвет Бойница, 06.07.2018

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ Община Бойница Област Видин, 3840, ул. “Георги Димитров” № 1 телефон /факс: 09 333 2436 О Б Я В А На 06.07.2018 г. от 11 часа в Ритуалната… Виж повече »

ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ НА ГОДИШНИЯ ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТА ЗА 2017

ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ НА ГОДИШНИЯ ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТА ЗА 2017

ОБЩИНА – БОЙНИЦА О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т 3840 Бойница, ул. “Георги Димитров” № 1 телефон /факс:09 333 2436, П О К… Виж повече »

Заседание на Общински съвет Бойница

Заседание на Общински съвет Бойница

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ Община Бойница Област Видин, 3840, ул. “Георги Димитров” № 1 телефон /факс: 09 333 2436 О Б Я В А На 20.04.2018 г. от 11 часа в Ритуалната… Виж повече »

Списък на лицата, одобрени да бъдат включени в проект  „Предоставяне топъл обяд – Бойница“

Списък на лицата, одобрени да бъдат включени в проект „Предоставяне топъл обяд – Бойница“

СПИСЪК-БОЙНИЦА