Обява по проект “Грижа и подкрепа в семейството” – допълнителен подбор на потребители и персонал на услугите ДП, СА и ЛА

Обява по проект “Грижа и подкрепа в семейството” – допълнителен подбор на потребители и персонал на услугите ДП, СА и ЛА

Обявление – 3 подбор

На 14.09.2017 г. от 10 часа в Ритуалната зала на общината ще се проведе заседание на Общински съвет Бойница

На 14.09.2017 г. от 10 часа в Ритуалната зала на общината ще се проведе заседание на Общински съвет Бойница

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ Община Бойница Област Видин, 3840, ул. “Георги Димитров” № 1 телефон /факс: 09 333 2436 О Б Я В А На 14.09.2017 г. от 10 часа в Ритуалната… Виж повече »

Документи за обявен търг

Документи за обявен търг

О Б Я В А ОТНОСНО: Отдаване под наем на земя частна общинска собственост по чл.19 ЗСПЗЗ, чрез публичен търг с явно наддаване в землищата на с. Бойница, община Бойница…. Виж повече »

Заседание на Общински съвет Бойница – 23.06.2017 г

Заседание на Общински съвет Бойница – 23.06.2017 г

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ Община Бойница Област Видин, 3840, ул. “Георги Димитров” № 1 телефон /факс: 09 333 2436 О Б Я В А На 23.06.2017 г. от 10 часа в Ритуалната… Виж повече »