Проект „Нови възможности за грижа” по оперативна програма „Развитие  на човешките ресурси” 2014-2020 г

Проект „Нови възможности за грижа” по оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г

През м.май 2015 година в община Бойница стартира изпълнението на Проект „Нови възможности за грижа” по оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г., бюджетна линия 2014BG05M9OP001-2.2015.001 „Нови алтернативи”, съфинансирана… Виж повече »

Годишен план за паша за 2015 год.

Годишен план за паша за 2015 год.

В землищата на с.Бойница, с.Шишенци, с. Бориловец, с.Периловец и с. Раброво, общ. Бойница, област Видин. изтегли документ

Протокол и решение за зимно почистване в община Бойница

Протокол и решение за зимно почистване в община Бойница

Протокол 9037557 Решение 9037557

Областният управител на Видин: Хора ще има там, където има инвестиции

Областният управител на Видин: Хора ще има там, където има инвестиции

„Хора ще има там, където има инвестиции. Днес в най-бедната и най-малката община в региона – Бойница, даваме старт на инвестиция за 1 милион лева по Публичната инвестиционна програма, в… Виж повече »

С европроект по ОПАК, Община Бойница ще подобрява процеса на разработване и изпълнение на местни политики

С европроект по ОПАК, Община Бойница ще подобрява процеса на разработване и изпълнение на местни политики

Проект ,,Бойница 2020” с бенефициент Община Бойница започва да се изпълнява по Оперативна програма ,,Административен капацитет”, Приоритетна ос I ,,Добро управление”, Подприоритет 1.3 „Ефективна координация и партньорство при разработване и… Виж повече »