Годишен план за паша за 2015 год.

Годишен план за паша за 2015 год.

В землищата на с.Бойница, с.Шишенци, с. Бориловец, с.Периловец и с. Раброво, общ. Бойница, област Видин. изтегли документ

Протокол и решение за зимно почистване в община Бойница

Протокол и решение за зимно почистване в община Бойница

Протокол 9037557 Решение 9037557

Областният управител на Видин: Хора ще има там, където има инвестиции

Областният управител на Видин: Хора ще има там, където има инвестиции

„Хора ще има там, където има инвестиции. Днес в най-бедната и най-малката община в региона – Бойница, даваме старт на инвестиция за 1 милион лева по Публичната инвестиционна програма, в… Виж повече »

С европроект по ОПАК, Община Бойница ще подобрява процеса на разработване и изпълнение на местни политики

С европроект по ОПАК, Община Бойница ще подобрява процеса на разработване и изпълнение на местни политики

Проект ,,Бойница 2020” с бенефициент Община Бойница започва да се изпълнява по Оперативна програма ,,Административен капацитет”, Приоритетна ос I ,,Добро управление”, Подприоритет 1.3 „Ефективна координация и партньорство при разработване и… Виж повече »

Анкета на Министерство на физическото възпитание и спорта

Анкета на Министерство на физическото възпитание и спорта

Aнкета : www.anketa.mpes.government.bg , посредством която Министерство на физическото възпитание и спорта стартира мащабно проучване за интереса и отношението на гражданите към физическото възпитание и спорта.