Годишен план за паша Бойница 2018-2019

Годишен план за паша Бойница 2018-2019

1 Годишен план за паша Бойница.2018-2019 doc

Годишен план за паша Бойница 2018

Годишен план за паша Бойница 2018

1 Годишен план за паша Бойница.2018doc

Бюджет 2018

Бюджет 2018

Бюджет 2018

Годишен план за паша Бойница 2017

Годишен план за паша Бойница 2017

1 Годишен план за паша Бойница.2017doc

Проект „Нови възможности за грижа” по оперативна програма „Развитие  на човешките ресурси” 2014-2020 г

Проект „Нови възможности за грижа” по оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г

През м.май 2015 година в община Бойница стартира изпълнението на Проект „Нови възможности за грижа” по оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г., бюджетна линия 2014BG05M9OP001-2.2015.001 „Нови алтернативи”, съфинансирана… Виж повече »