Покана публично обсъждане бюджет 2021 год. на Община Бойница

Покана публично обсъждане бюджет 2021 год. на Община Бойница

ПОКАНА П.ОБСЪЖД.БЮДЖЕТ-2021

ПРЕДСТАВЯНЕ ПРОЕКТ ТОПЪЛ ОБЯД 2021

ПРЕДСТАВЯНЕ ПРОЕКТ ТОПЪЛ ОБЯД 2021

ПРЕДСТАВЯНЕ ПРОЕКТ ТОПЪЛ ОБЯД 2021

План график 2020

План график 2020

ПЛАН-ГРАФИК 2020 Г ОП БОЙНИЦА

План график 2019

План график 2019

ПЛАН-ГРАФИК ОП 2019 Г БОЙНИЦА

Покана за публично обсъждане на проект бюджет 2019

Покана за публично обсъждане на проект бюджет 2019

ПОКАНА П.ОБСЪЖД.БЮДЖЕТ-2019