Продължава предоставянето на топъл обяд

Продължава предоставянето на топъл обяд

ПРЕДСТАВЯНЕ ПРОЕКТ ТОПЪЛ ОБЯД – C04

Анотация

Анотация

Анотация

ПИРО_Бойница_2021-2027

ПИРО_Бойница_2021-2027

ПИРО_Бойница_2021-2027_FN

Покана публично обсъждане бюджет 2021 год. на Община Бойница

Покана публично обсъждане бюджет 2021 год. на Община Бойница

ПОКАНА П.ОБСЪЖД.БЮДЖЕТ-2021

ПРЕДСТАВЯНЕ ПРОЕКТ ТОПЪЛ ОБЯД 2021

ПРЕДСТАВЯНЕ ПРОЕКТ ТОПЪЛ ОБЯД 2021

ПРЕДСТАВЯНЕ ПРОЕКТ ТОПЪЛ ОБЯД 2021