List/Grid

Информация Публикувано в Информация

Съобщение на Разрешение за строеж

Съобщение на Разрешение за строеж

Съобщение. Разрешение за строеж

Отчет за КР и текущи ремонти за II тримесечие

Отчет за КР и текущи ремонти за II тримесечие

Отчет КР и текущи ремонти

Отчет за II тримесечие за касовото изпълнение на Бюджета и ССЕС

Отчет за II тримесечие за касовото изпълнение на Бюджета и ССЕС

Отчет Бюджет,ДЕС, КСФ и ЧС

Месечни отчети м.06.2023 г

Месечни отчети м.06.2023 г

Отчет Бюджет Отчет ДЕС Отчет КСФ Отчет ЧС

Проект Наредба карти паркиране инвалиди

Проект Наредба карти паркиране инвалиди

Проект Наредба карти паркиране инвалиди