List/Grid

Информация Публикувано в Информация

Декларации

Декларации

1 Декл. чл.35 ЗПКОНПИ ИНТЕРЕСИ 2 Декл. чл.35 ЗПКОНПИ ИНТЕРЕСИ

Решения 40-55/2018

Решения 40-55/2018

Изтегли архив

Месечни отчети за м.05.2018 г

Месечни отчети за м.05.2018 г

Отчет Бюджет Отчет ДЕС Отчет КСФ Отчет ЧС

ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ В ОБЩИНА БОЙНИЦА, ОБЛАСТ ВИДИН

ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ В ОБЩИНА БОЙНИЦА, ОБЛАСТ ВИДИН

17 ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА З Л Д В ОБЩИНА БОЙНИЦА

Месечни отчети за м.04.2018 г

Месечни отчети за м.04.2018 г

Отчет Бюджет Отчет ДЕС Отчет КСФ Отчет ЧС