List/Grid

Информация Публикувано в Информация

Отчет за II тримесечие за касовото изпълнение на Бюджета и ССЕС

Отчет за II тримесечие за касовото изпълнение на Бюджета и ССЕС

Отчет Бюджет,ДЕС, КСФ и ЧС

Месечни отчети м.06.2023 г

Месечни отчети м.06.2023 г

Отчет Бюджет Отчет ДЕС Отчет КСФ Отчет ЧС

Проект Наредба карти паркиране инвалиди

Проект Наредба карти паркиране инвалиди

Проект Наредба карти паркиране инвалиди

Отчет за месец май 2023

Отчет за месец май 2023

Отчет Бюджет Отчет ДЕС Отчет КСФ Отчет ЧС

Решения ОС от № 14 / 20

Решения ОС от № 14 / 20

Изтегли решения