List/Grid

Информация Публикувано в Информация

Месечни отчети за м. февруари 2023 г

Месечни отчети за м. февруари 2023 г

Отчет Бюджет Отчет ДЕС Отчет КСФ Отчет ЧС

Решения ОС от № 6 до № 12

Решения ОС от № 6 до № 12

Изтегли решения

Месечни отчети за м.януари 2023 г

Месечни отчети за м.януари 2023 г

Отчет Бюджет Отчет ДЕС Отчет КСФ Отчет ЧС

Отчет ВЕИ 2022

Отчет ВЕИ 2022

Отчет-ВЕИ-2022 г-Бойница

Предложение за планиране на социалните услуги на общинско и областно ниво

Предложение за планиране на социалните услуги на общинско и областно ниво

Предложение за планиране на социалните услуги на общинско и областно ниво