List/Grid

Информация Публикувано в Информация

Отчети за месец септември 2023

Отчети за месец септември 2023

Отчет Бюджет Отчет ДЕС Отчет КСФ Отчет ЧС

Организиране на публични дискусии относно обсъждане

Организиране на публични дискусии относно обсъждане

Организиране на публични дискусии относно обсъждане на Анализа на потребностите от социални услуги на Национално ниво и Предложението за Национална Карта на Социалните услуги. Организиране на Публични дискусии

Социални дейности и анализи

Социални дейности и анализи

1. Анализ на потребностите на национално ниво от социални услуги; 2. Предложение за Национална карта на Социалните услуги. АНАЛИЗА_НА_НАЦИОНАЛНО_НИВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ_ЗА_НАЦИОНАЛНА_КАРТА_НА_СОЦИАЛНИТЕ_УСЛУГИ

Решения ОС Бойница № 32 и 33

Решения ОС Бойница № 32 и 33

Изтегли решения

Месечни отчети за август 2023

Месечни отчети за август 2023

Отчет Бюджет Отчет ДЕС Отчет КСФ Отчет ЧС