List/Grid

Информация Публикувано в Информация

Сроителни разрешения и Заповеди по чл 154 от ЗУТ

Сроителни разрешения и Заповеди по чл 154 от ЗУТ

Строителни разрешения – изтегли

Обсъждане наредба

Обсъждане наредба

ПРОЕКТЪТ на НАРЕДБА ПО ЧЛ. 8, АЛ. 2 ОТ ЗОС БОЙНИЦА – обсъждане НОВА НАРЕДБА ТЪРГОВЕ ЗА ОБСЪЖДАНЕ

Отчет за месец ноември 2019

Отчет за месец ноември 2019

Отчет Бюджет Отчет ДЕС Отчет КСФ Отчет ЧС

Решения 3-12-2019

Решения 3-12-2019

Изтегли архив