List/Grid

Информация Публикувано в Информация

Отчети за месец октомври 2018 г

Отчети за месец октомври 2018 г

Отчет Бюджет Отчет ДЕС Отчет КСФ Отчет ЧС

Декларация по чл.35 ал.1 т.3 ЗПКОНПИ

Декларация по чл.35 ал.1 т.3 ЗПКОНПИ

Декл. чл.35 ал.1 т.3 ЗПКОНПИ

Декларации и регистри  по ЗПКОНПИ

Декларации и регистри по ЗПКОНПИ

1register_Boynica_decl чл. 35, ал. 1, т. 1 ЗПКОНПИ 2register_Boynica_decl чл. 35, ал. 1, т. 2 ЗПКОНПИ ДЕКЛАР. по чл. 35, ал.1, т.1 ЗПКОНПИ

Декларация по чл. 35

Декларация по чл. 35

ДЕКЛАР. по чл. 35, ал.1, т.1 ЗПКОНПИ

Декларации

Декларации

Декларация по чл. 35ал.1,т.2 от ЗПКОНПИ на К.К.Раброво Декларация по чл.35,ал.1,т2 от ЗПКОНПИ на КК Бориловец