List/Grid

Информация Публикувано в Информация

Отчети за месец ноември 2018 г

Отчети за месец ноември 2018 г

Отчет Бюджет Отчет ДЕС Отчет КСФ Отчет ЧС

Решения 70-77/2018

Решения 70-77/2018

Изтегли архив

Отчети за месец октомври 2018 г

Отчети за месец октомври 2018 г

Отчет Бюджет Отчет ДЕС Отчет КСФ Отчет ЧС

Декларация по чл.35 ал.1 т.3 ЗПКОНПИ

Декларация по чл.35 ал.1 т.3 ЗПКОНПИ

Декл. чл.35 ал.1 т.3 ЗПКОНПИ

Декларации и регистри  по ЗПКОНПИ

Декларации и регистри по ЗПКОНПИ

1register_Boynica_decl чл. 35, ал. 1, т. 1 ЗПКОНПИ 2register_Boynica_decl чл. 35, ал. 1, т. 2 ЗПКОНПИ ДЕКЛАР. по чл. 35, ал.1, т.1 ЗПКОНПИ