List/Grid

Информация Публикувано в Информация

Решения 1-2 на ОбС Бойница

Решения 1-2 на ОбС Бойница

Изтегли решения

ГФО за 2022 г

ГФО за 2022 г

Изтегли архив

Тримесечни отчети за III тр. 2023 г

Тримесечни отчети за III тр. 2023 г

Отчет Бюджет, ДЕС, КСФ и ЧС Отчет КР

Отчети за месец септември 2023

Отчети за месец септември 2023

Отчет Бюджет Отчет ДЕС Отчет КСФ Отчет ЧС

Организиране на публични дискусии относно обсъждане

Организиране на публични дискусии относно обсъждане

Организиране на публични дискусии относно обсъждане на Анализа на потребностите от социални услуги на Национално ниво и Предложението за Национална Карта на Социалните услуги. Организиране на Публични дискусии