List/Grid

Информация Публикувано в Информация

Отчет 2023 ДП ВЕИ Бойница

Отчет 2023 ДП ВЕИ Бойница

Отчет 2023 г ДП ВЕИ Бойница

Регистър по чл. 49

Регистър по чл. 49

register_Boynica_decl чл. 49, ал. 1, 2023 г за сайта

Програма за енергийна ефективност (ПЕЕ)  на община Бойница за периода 2024-2027 г

Програма за енергийна ефективност (ПЕЕ) на община Бойница за периода 2024-2027 г

ПЕЕ 2024-2027 г Бойница

Месечни отчети за м.Декември 2023 г

Месечни отчети за м.Декември 2023 г

Отчет Бюджет Отчет ДЕС Отчет КСФ Отчет ЧС

ЕЛЕКТРОННИ АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ

ЕЛЕКТРОННИ АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ

ЕЛЕКТРОННИ АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ, ПРЕДОСТАВЕНИ ОТ ОБЩИНА БОЙНИЦА, ОБЛАСТ ВИДИН https://egov.bg/wps/portal/egov/dostavchitsi%20na%20uslugi/obshtinski%20administratsii/300