List/Grid

Информация Публикувано в Информация

Сроителни разрешения 2020

Сроителни разрешения 2020

СР 2020 – Изтегли

Заповеди по чл. 154 от ЗУТ

Заповеди по чл. 154 от ЗУТ

Заповеди по чл. 154 от ЗУТ

Отчет за 4-то тримесечие 2019

Отчет за 4-то тримесечие 2019

Изтегли отчет

Наредби и програми 2020 г

Наредби и програми 2020 г

Изтегли

ОТЧЕТИ чл. 12 ЗЕЕ и чл. 10 ЗВЕИ за 2019 г

ОТЧЕТИ чл. 12 ЗЕЕ и чл. 10 ЗВЕИ за 2019 г

Изтегли архив