List/Grid

Информация Публикувано в Информация

ДЕКЛАРАЦИИ И РЕГИСТРИ

ДЕКЛАРАЦИИ И РЕГИСТРИ

Регистър чл.35, ал.1 т.2 ЗПКОНПИ 1 Декл. чл.35 ал.1 т.2 ЗПКОНПИ 2 Декл.чл35 ал.1 т.2 ЗПКОНПИ

Регистър и Декларации

Регистър и Декларации

Декл.чл.35,ал.1,т.2 ЗПКОПИ Регистър чл.35,ал.1,т.2 ЗПКОНПИ

Месечни отчети за м.май 2019 г

Месечни отчети за м.май 2019 г

Отчет Бюджет Отчет ДЕС Отчет КСФ Отчет ЧС

Решения 33-44/2019

Решения 33-44/2019

Изтегли архив

Годишен финансов отчет за 2018 г

Годишен финансов отчет за 2018 г

Баланс Обяснителна записка ГФО Обяснителна записка КИБ Одитен доклад СП Отчет за касовото изпълнение на бюджета Отчет за приходите и разходите