List/Grid

Информация Публикувано в Информация

Тримесечен отчет за II тр. 2022 г. за касовото изпълнение на бюджета и ССЕС

Тримесечен отчет за II тр. 2022 г. за касовото изпълнение на бюджета и ССЕС

Тримесечен отчет за II тр. 2022 г

Месечните отчети за м.юни 2022 г

Месечните отчети за м.юни 2022 г

Отчет Бюджет Отчет КСФ Отчет ЧС

Решения ОС Бойница от № 51 до № 57

Решения ОС Бойница от № 51 до № 57

Изтегли решения

Месечни отчети за м.05-2022 г

Месечни отчети за м.05-2022 г

Отчет Бюджет Отчет КСФ Отчет ЧС

Регистри чл. 35 ал.1

Регистри чл. 35 ал.1

register_Boynica_decl чл. 35, ал. 1, т. 2 2022 г