List/Grid

Информация Публикувано в Информация

ПВЕИ-ДП

ПВЕИ-ДП

BOYNICA_ПВЕИ-ДП 2023-2032

Отчет за капиталовите разходи към 30.09.2022 г

Отчет за капиталовите разходи към 30.09.2022 г

Отчет КР III тр. 2022

Тримесечни отчети за касовото изпълнение на бюджета и ССЕС за III тр. 2022 г

Тримесечни отчети за касовото изпълнение на бюджета и ССЕС за III тр. 2022 г

Отчет КИБ III тр. 2022

Месечни отчети за м.септември

Месечни отчети за м.септември

Отчет Бюджет Отчет ДЕС Отчет КСФ Отчет ЧС

Решения 58-68

Решения 58-68

Изтегли решения