List/Grid

Информация Публикувано в Информация

Анализ на потребностите от социални услуги на общинско и областно ниво

Анализ на потребностите от социални услуги на общинско и областно ниво

Анализ на потребностите от социални услуги на общинско и областно ниво

Приложения 1-7

Приложения 1-7

Приложение № 1 – Бойница Приложение № 2 -образование Приложение № 3 – здравеопазване Приложение № 4 -персонал-posledno Приложение № 5 – критерииПриложение № 6 – схема на трансформиране Приложение… Виж повече »

Отчет Капиталови разходи IV тр.2022 г

Отчет Капиталови разходи IV тр.2022 г

Отчет КР

Тримесечен отчет за IV тр. 2022 г

Тримесечен отчет за IV тр. 2022 г

Отчет КИБ и ССЕС

Месечни отчети за м.декември 2022 г

Месечни отчети за м.декември 2022 г

Отчет Бюджет Отчет ДЕС Отчет КСФ Отчет ЧС