List/Grid

Информация Публикувано в Информация

Заповед кучета

Заповед кучета

Зап. пребр. безст. кучета Бойница

Отчети за касовото изпълнение на Бюджета и ССЕС за месец февруари 2022 г

Отчети за касовото изпълнение на Бюджета и ССЕС за месец февруари 2022 г

Отчет КСФ Отчет Бюджет Отчет ЧС

Заповеди пътища и ниви 22 г Бойница

Заповеди пътища и ниви 22 г Бойница

Изтегли архив Изтегли архив 2

Решения Обс от № 17 до № 30

Решения Обс от № 17 до № 30

Изтегли решения

Строителни разрешения и удостоверения за въвеждане в експлоатация

Строителни разрешения и удостоверения за въвеждане в експлоатация

Въвеждане в експлоатация 2021 Стр. Разрешения 2021 Стр. Разрешения 2022