List/Grid

Информация Публикувано в Информация

Месечни отчети за м.януари 2023 г

Месечни отчети за м.януари 2023 г

Отчет Бюджет Отчет ДЕС Отчет КСФ Отчет ЧС

Отчет ВЕИ 2022

Отчет ВЕИ 2022

Отчет-ВЕИ-2022 г-Бойница

Предложение за планиране на социалните услуги на общинско и областно ниво

Предложение за планиране на социалните услуги на общинско и областно ниво

Предложение за планиране на социалните услуги на общинско и областно ниво

Община Бойница УТВЪРДЕНА ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА СТРУКТУРА НА ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Община Бойница УТВЪРДЕНА ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА СТРУКТУРА НА ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Община Бойница УТВЪРДЕНА ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА СТРУКТУРА НА ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Анализ СУ в общ. Бойница

Анализ СУ в общ. Бойница

Анализ СУ в общ. Бойница