List/Grid

Информация Публикувано в Информация

Отчети чл.12 ЗЕЕ и ЗВЕИ 2020

Отчети чл.12 ЗЕЕ и ЗВЕИ 2020

Изтегли отчети

Тримесечни отчети за IV тр.  2020 г

Тримесечни отчети за IV тр. 2020 г

Отчет КИБ IV тр. 2020

Бюджет 2021 г

Бюджет 2021 г

Бюджет 2021 Бюджет ОУ 2021 Решение ОбС Разчет КР за 2021г.

Решения 1-16-2021

Решения 1-16-2021

Изтегли решения

Структура на Общинска администрация за 2021 г

Структура на Общинска администрация за 2021 г

Структура Общинска администрация 2021