List/Grid

Информация Публикувано в Информация

Решения ОС от № 14 / 20

Решения ОС от № 14 / 20

Изтегли решения

Строителни разрешения 2023

Строителни разрешения 2023

rs_bojn

Месечен отчет за м. април 2023 г

Месечен отчет за м. април 2023 г

Отчет Бюджет Отчет ДЕС Отчет КСФ Отчет ЧС

Регистър Бойница по чл. 35

Регистър Бойница по чл. 35

register_Boynica_decl чл. 35, ал. 1, т. 2 2023 г за сайта

Тримесечни отчети за I тр. 2023 г

Тримесечни отчети за I тр. 2023 г

Отчет Бюджет, ССЕС и ЧС Отчет КР