List/Grid

Информация Публикувано в Информация

Образци заявления ПМС 172 на МС от 2019 г

Образци заявления ПМС 172 на МС от 2019 г

Изтегли архив

ДЕКЛАРАЦИИ И РЕГИСТРИ

ДЕКЛАРАЦИИ И РЕГИСТРИ

Регистър чл.35, ал.1 т.2 ЗПКОНПИ 1 Декл. чл.35 ал.1 т.2 ЗПКОНПИ 2 Декл.чл35 ал.1 т.2 ЗПКОНПИ

Месечни отчети за м.май 2019 г

Месечни отчети за м.май 2019 г

Отчет Бюджет Отчет ДЕС Отчет КСФ Отчет ЧС

Решения 33-44/2019

Решения 33-44/2019

Изтегли архив

Годишен финансов отчет за 2018 г

Годишен финансов отчет за 2018 г

Баланс Обяснителна записка ГФО Обяснителна записка КИБ Одитен доклад СП Отчет за касовото изпълнение на бюджета Отчет за приходите и разходите