List/Grid

Сроителни разрешения Публикувано в Сроителни разрешения

Строителни разрешения и удостоверения за въвеждане в експлоатация

Строителни разрешения и удостоверения за въвеждане в експлоатация

Въвеждане в експлоатация 2021 Стр. Разрешения 2021 Стр. Разрешения 2022

Сроителни разрешения 2020

Сроителни разрешения 2020

СР 2020 – Изтегли

Заповеди по чл. 154 от ЗУТ

Заповеди по чл. 154 от ЗУТ

Заповеди по чл. 154 от ЗУТ

Сроителни разрешения и Заповеди по чл 154 от ЗУТ

Сроителни разрешения и Заповеди по чл 154 от ЗУТ

Строителни разрешения – изтегли