List/Grid

Програми Публикувано в Програми

КП ВИ 2021-2023 г Бойница

КП ВИ 2021-2023 г Бойница

КП ВИ 2021-2023 г Бойница

Отчети по ЗЕЕ и ЗВЕИ за 2020 г

Отчети по ЗЕЕ и ЗВЕИ за 2020 г

Изтегли

Прогр. ЕЕ за 2021-2023 г на община Бойница

Прогр. ЕЕ за 2021-2023 г на община Бойница

Прогр. ЕЕ за 2021-2023 г на община Бойница

ОТЧЕТИ чл. 12 ЗЕЕ и чл. 10 ЗВЕИ за 2019 г

ОТЧЕТИ чл. 12 ЗЕЕ и чл. 10 ЗВЕИ за 2019 г

Изтегли архив

Дългосрочна програма ВЕИ 2012-2022 г в община Бойница

Дългосрочна програма ВЕИ 2012-2022 г в община Бойница

ДП ВЕИ 2012-2022 г Бойница