List/Grid

Програми Публикувано в Програми

СПРАВКА-ПРОГРАМА ЗА НАМАЛЯВАНЕ НА РИСКА ОТ БЕДСТВИЯ

СПРАВКА-ПРОГРАМА ЗА НАМАЛЯВАНЕ НА РИСКА ОТ БЕДСТВИЯ

СПРАВКА-ПРОГРАМА ЗА НАМАЛЯВАНЕ НА РИСКА ОТ БЕДСТВИЯ НА ОБЩИНА БОЙНИЦА ЗА ПЕРИОДА 2021-2025 Г.

ПРОГРАМА ЗА НАМАЛЯВАНЕ НА РИСКА ОТ БЕДСТВИЯ  НА ОБЩИНА БОЙНИЦА 2021 – 2025 г

ПРОГРАМА ЗА НАМАЛЯВАНЕ НА РИСКА ОТ БЕДСТВИЯ НА ОБЩИНА БОЙНИЦА 2021 – 2025 г

ПРОГРАМА ЗА НАМАЛЯВАНЕ НА РИСКА ОТ БЕДСТВИЯ НА ОБЩИНА БОЙНИЦА 2021 – 2025 г Проект на програма за намаляване риска от бедствия

Отчет 2023 ДП ВЕИ Бойница

Отчет 2023 ДП ВЕИ Бойница

Отчет 2023 г ДП ВЕИ Бойница

Програма за енергийна ефективност (ПЕЕ)  на община Бойница за периода 2024-2027 г

Програма за енергийна ефективност (ПЕЕ) на община Бойница за периода 2024-2027 г

ПЕЕ 2024-2027 г Бойница

Отчет чл. 12 ЗЕЕ за 2023 г Бойница

Отчет чл. 12 ЗЕЕ за 2023 г Бойница

Отчет чл. 12 ЗЕЕ за 2023 г Бойница