List/Grid

Декларации Публикувано в Декларации

Декларация по чл. 35

Декларация по чл. 35

ДЕКЛАР. по чл. 35, ал.1, т.1 ЗПКОНПИ

Декларации

Декларации

1 Декл. чл.35 ЗПКОНПИ ИНТЕРЕСИ 2 Декл. чл.35 ЗПКОНПИ ИНТЕРЕСИ

Декларации ЗДС и ЗПКИ

Декларации ЗДС и ЗПКИ

Декл. по чл.29 от ЗДС Декл. по чл.12 от ЗПКИ

Декларации по чл. 12 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси

Декларации по чл. 12 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси

Декларации на кметове и общински съветници Декларация по чл. 12-1 – Изтегли Декларация по чл. 12-2 – Изтегли Декларация по чл. 12-3 – Изтегли Декларации на служители на общинска администрация… Виж повече »