List/Grid

Декларации Публикувано в Декларации

Състав на Общински съвет-Бойница мандат 2023-2027

Състав на Общински съвет-Бойница мандат 2023-2027

Scan2023-12-29_090122

Състав на структура ОбС

Състав на структура ОбС

СЪСТАВ И СТРУКТУРА НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ БОЙНИЦА МАНДАТ 2019-2023Г.

Декларации и Регистър

Декларации и Регистър

Регистър и Декларации по чл.35 от ЗПКОНПИ