List/Grid

Община Бойница Публикувано в Община Бойница

РЕГИСТЪР – СДЕЛКИ

РЕГИСТЪР – СДЕЛКИ

РЕГИСТЪР – СДЕЛКИ по реда на ЗОС БОЙНИЦА

Обява за заседание на ОБС

Обява за заседание на ОБС

ОБЯВА-ЗАСЕДАНИЕ ОБЩ.СЪВЕТ-декември-2019

ОБЯВА-ЗАСЕДАНИЕ

ОБЯВА-ЗАСЕДАНИЕ

ОБЯВА-ЗАСЕДАНИЕ ОБЩ.СЪВЕТ-ноември-2019

Вътрешни правила за организация и управление на бюджетния процес

Вътрешни правила за организация и управление на бюджетния процес

Правила за организация на бюджетния процес

Обява за заседание на общински съвет

Обява за заседание на общински съвет

ОБЯВА-ЗАСЕДАНИЕ ОБЩ.СЪВЕТ-май-2019