List/Grid

Община Бойница Публикувано в Община Бойница

Структура на Община Бойница 2016

Структура на Община Бойница 2016

Изтегли структура 2016

РЕКАПИТУЛАЦИЯ НА РАЗХОДИТЕ НА БЮДЖЕТА  – 2015 Г.

РЕКАПИТУЛАЦИЯ НА РАЗХОДИТЕ НА БЮДЖЕТА – 2015 Г.

Бюджет на Община Бойница за 2015 г. изтегли xls

Бюджет 2014

Бюджет 2014

Бюджет на Община Бойница за 2014 г. изтегли PDF

Одитен доклад

Одитен доклад

Одитен доклад за извършен текущ контрол на периодичните отчети на Община Бойница за 2012 г. изтегли PDF

Обяснителна записка

Обяснителна записка

Обяснителна записка на Община Бойница относно: Изпълнението на бюджета на Община Бойница, обл. Видин за времето от 01.01.2013 до 31.12.2013 г. Изтегли PDF