List/Grid

Община Бойница Публикувано в Община Бойница

Обяснителна записка

Обяснителна записка

Обяснителна записка на Община Бойница относно: Изпълнението на бюджета на Община Бойница, обл. Видин за времето от 01.01.2013 до 31.12.2013 г. Изтегли PDF

Баланс 2013

Баланс 2013

Баланс на Община Бойница 2013 – изтегли PDF

Разпределение на средствата, получени по единни разходни стандарти за дейност

Разпределение на средствата, получени по единни разходни стандарти за дейност

Ф О Р М У Л А За разпределение на средствата, получени по единни разходни стандарти за дейност „ОУ” в Община Бойница обл.Видин за 2013 г. І. ОСНОВНИ КОМПОНЕНТИ НА… Виж повече »

ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА РАБОТНАТА ЗАПЛАТА

ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА РАБОТНАТА ЗАПЛАТА

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ОБЩИНА БОЙНИЦА УТВЪРЖДАВАМ: Анета Стойкова Генчева Кмет на община Бойница Дата: 31.07.2012 г. Заповед №149/31.07.2012 г. ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА РАБОТНАТА ЗАПЛАТА (ОБЩИНСКИ БЮДЖЕТНИ СТРУКТУРИ БЕЗ ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ) І…. Виж повече »

ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА ЗАПЛАТИТЕ

ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА ЗАПЛАТИТЕ

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ОБЩИНА БОЙНИЦА УТВЪРЖДАВАМ: Анета Стойкова Генчева Кмет на община: Бойница Дата: 31.07.2012 г. Заповед №149/31.07.2012 г. ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА ЗАПЛАТИТЕ (ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ) І. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ Чл.1. Настоящите Вътрешни… Виж повече »