List/Grid

Община Бойница Публикувано в Община Бойница

Одитен доклад

Одитен доклад

Одитен доклад за извършен текущ контрол на периодичните отчети на Община Бойница за 2012 г. изтегли PDF

Обяснителна записка

Обяснителна записка

Обяснителна записка на Община Бойница относно: Изпълнението на бюджета на Община Бойница, обл. Видин за времето от 01.01.2013 до 31.12.2013 г. Изтегли PDF

Баланс 2013

Баланс 2013

Баланс на Община Бойница 2013 – изтегли PDF

Разпределение на средствата, получени по единни разходни стандарти за дейност

Разпределение на средствата, получени по единни разходни стандарти за дейност

Ф О Р М У Л А За разпределение на средствата, получени по единни разходни стандарти за дейност „ОУ” в Община Бойница обл.Видин за 2013 г. І. ОСНОВНИ КОМПОНЕНТИ НА… Виж повече »

ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА РАБОТНАТА ЗАПЛАТА

ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА РАБОТНАТА ЗАПЛАТА

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ОБЩИНА БОЙНИЦА УТВЪРЖДАВАМ: Анета Стойкова Генчева Кмет на община Бойница Дата: 31.07.2012 г. Заповед №149/31.07.2012 г. ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА РАБОТНАТА ЗАПЛАТА (ОБЩИНСКИ БЮДЖЕТНИ СТРУКТУРИ БЕЗ ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ) І…. Виж повече »