List/Grid

Община Бойница Публикувано в Община Бойница

Вътрешни правила за организация и управление на бюджетния процес

Вътрешни правила за организация и управление на бюджетния процес

Правила за организация на бюджетния процес

Обява за заседание на общински съвет

Обява за заседание на общински съвет

ОБЯВА-ЗАСЕДАНИЕ ОБЩ.СЪВЕТ-май-2019

Декларации

Декларации

Декларация по чл. 35ал.1,т.2 от ЗПКОНПИ на К.К.Раброво Декларация по чл.35,ал.1,т2 от ЗПКОНПИ на КК Бориловец

Бюджет 2017

Бюджет 2017

Бюджет на Община Бойница за 2017 г. Изтегли документ

Устройствен правилник на Община Бойница

Устройствен правилник на Община Бойница

Изтегли структура 2016