Справка ОУПО Бойница

Справка ОУПО Бойница

Изтегли справка

Становище ЕО РИОСВ ОУПО Бойница

Становище ЕО РИОСВ ОУПО Бойница

Изтегли становище

Обществено обсъждане-снимки

Обществено обсъждане-снимки

Общественото обсъждане проведено на 26.01.2017

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА ОУПО БОЙНИЦА

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА ОУПО БОЙНИЦА

Итегли документ