List/Grid

Административно обслужване Публикувано в Административно обслужване

Образци заявления ПМС 172 на МС от 2019 г

Образци заявления ПМС 172 на МС от 2019 г

Изтегли архив

ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ В ОБЩИНА БОЙНИЦА, ОБЛАСТ ВИДИН

ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ В ОБЩИНА БОЙНИЦА, ОБЛАСТ ВИДИН

17 ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА З Л Д В ОБЩИНА БОЙНИЦА

Банкова сметка

Банкова сметка

Изтегли

Административни услуги

Административни услуги

С П И С Ъ К на въведените комплексни административни услуги от 25.03.2015 г. в община Бойница, област Видин Административни услуги по гражданска регистрация и актосъставяне: – Издаване на удостоверение… Виж повече »

Mестни такси и цени на услуги на  територията на  Община Бойница

Mестни такси и цени на услуги на територията на Община Бойница

Н А Р Е Д Б А за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Бойница Виж /изтегли/ документ