List/Grid

Административно обслужване Публикувано в Административно обслужване

Банкова сметка

Банкова сметка

Изтегли

Административни услуги

Административни услуги

С П И С Ъ К на въведените комплексни административни услуги от 25.03.2015 г. в община Бойница, област Видин Административни услуги по гражданска регистрация и актосъставяне: – Издаване на удостоверение… Виж повече »

Mестни такси и цени на услуги на  територията на  Община Бойница

Mестни такси и цени на услуги на територията на Община Бойница

Н А Р Е Д Б А за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Бойница Виж /изтегли/ документ

В Ъ Т Р Е Ш Н И       П Р А В И Л А

В Ъ Т Р Е Ш Н И П Р А В И Л А

ЗА ОРГАНИЗАЦИЯ НА АДМИНИСТРАТИВНОТО ОБСЛУЖВАНЕ В ОБЩИНА БОЙНИЦА Виж /изтегли/ документ

Заявление, административно обслужване

Заявление, административно обслужване

Изтегли заявление Изтегли документ PDF