List/Grid

Избори за НС 2021 Публикувано в Избори за НС 2021

Зап. 111 обявяване списъци за гласуване на 11.07.2021 г

Зап. 111 обявяване списъци за гласуване на 11.07.2021 г

Зап. 111 обявяване списъци за гласуване на 11.07.2021 г

Зап. 107 СИК избори НС 11.07.2021 г Бойница

Зап. 107 СИК избори НС 11.07.2021 г Бойница

Заповед 107 СИК за НС – 11.07.2021 г Бойница

Гласуване лица без валиден документ за самоличност

Гласуване лица без валиден документ за самоличност

Гласуване лица без валиден док. за самолич.

Списък на заличените лица за изборите на 04.04.2021 г

Списък на заличените лица за изборите на 04.04.2021 г

fpzalns_05-03-00

СЪОБЩ. УСЛУГИ ЗА ИЗБОРИТЕ ПО ЕЛ. ПОЩА

СЪОБЩ. УСЛУГИ ЗА ИЗБОРИТЕ ПО ЕЛ. ПОЩА

СЪОБЩ. УСЛУГИ ЗА ИЗБОРИТЕ ПО ЕЛ. ПОЩА