Тримесечни отчети на бюджета

Тримесечни отчети на бюджета

Изтегли отчет Изтегли отчет Изтегли отчет Изтегли отчет Изтегли отчет

Месечен отчет за изпълнение на бюджета за м.юни 2017 г

Месечен отчет за изпълнение на бюджета за м.юни 2017 г

Изтегли отчет Изтегли отчет Изтегли отчет Изтегли отчет

Месечен отчет за изпълнение на бюджета за м.май 2017 г

Месечен отчет за изпълнение на бюджета за м.май 2017 г

Изтегли отчет Изтегли отчет Изтегли отчет Изтегли отчет

Месечен отчет за изпълнение на бюджета за м.март 2017 г

Месечен отчет за изпълнение на бюджета за м.март 2017 г

Изтегли отчет Изтегли отчет Изтегли отчет Изтегли отчет Изтегли отчет Изтегли отчет

Месечен отчет за изпълнение на бюджета за м.февруари 2017 г

Месечен отчет за изпълнение на бюджета за м.февруари 2017 г

Изтегли отчет Изтегли отчет Изтегли отчет