Месечни отчети за касовото изпълнение на Бюджета и ССЕС за м. октомври 2022 г

Месечни отчети за касовото изпълнение на Бюджета и ССЕС за м. октомври 2022 г

Отчет Бюджет Отчет ДЕС Отчет КСФ Отчет ЧС

Отчет за капиталовите разходи към 30.09.2022 г

Отчет за капиталовите разходи към 30.09.2022 г

Отчет КР III тр. 2022

Тримесечни отчети за касовото изпълнение на бюджета и ССЕС за III тр. 2022 г

Тримесечни отчети за касовото изпълнение на бюджета и ССЕС за III тр. 2022 г

Отчет КИБ III тр. 2022

Месечни отчети за м.септември

Месечни отчети за м.септември

Отчет Бюджет Отчет ДЕС Отчет КСФ Отчет ЧС

Месечни отчети за м.август 2022

Месечни отчети за м.август 2022

Отчет Бюджет Отчет ДЕС Отчет КСФ Отчет ЧС