Тримесечен отчет на община Бойница

Тримесечен отчет на община Бойница

2-3-20

Месечни отчети за м.Юни 2020 г

Месечни отчети за м.Юни 2020 г

Отчет Бюджет Отчет ДЕС Отчет КСФ Отчет ЧС

Месечни отчети за м.Май 2020 г

Месечни отчети за м.Май 2020 г

Отчет Бюджет Отчет ДЕС Отчет КСФ Отчет ЧС COVIDExp_2020_5_5502

Месечни отчети за м.април 2020 г

Месечни отчети за м.април 2020 г

Отчет Бюджет Отчет ДЕС Отчет КСФ Отчет ЧС

ГФО за 2019 г

ГФО за 2019 г

Изтегли отчет