Месечни отчети за м.юли 2022

Месечни отчети за м.юли 2022

Отчет Бюджет Отчет КСФ Отчет ЧС

Тримесечен отчет за капиталовите разходи

Тримесечен отчет за капиталовите разходи

Отчет КР

Тримесечен отчет за II тр. 2022 г. за касовото изпълнение на бюджета и ССЕС

Тримесечен отчет за II тр. 2022 г. за касовото изпълнение на бюджета и ССЕС

Тримесечен отчет за II тр. 2022 г

Месечните отчети за м.юни 2022 г

Месечните отчети за м.юни 2022 г

Отчет Бюджет Отчет КСФ Отчет ЧС

Месечни отчети за м.05-2022 г

Месечни отчети за м.05-2022 г

Отчет Бюджет Отчет КСФ Отчет ЧС