Отчет Капиталови разходи IV тр.2022 г

Отчет Капиталови разходи IV тр.2022 г

Отчет КР

Тримесечен отчет за IV тр. 2022 г

Тримесечен отчет за IV тр. 2022 г

Отчет КИБ и ССЕС

Месечни отчети за м.декември 2022 г

Месечни отчети за м.декември 2022 г

Отчет Бюджет Отчет ДЕС Отчет КСФ Отчет ЧС

Месечни отчети за м.ноември 2022 г

Месечни отчети за м.ноември 2022 г

Отчет Бюджет Отчет ДЕС Отчет КСФ Отчет ЧС

Месечни отчети за касовото изпълнение на Бюджета и ССЕС за м. октомври 2022 г

Месечни отчети за касовото изпълнение на Бюджета и ССЕС за м. октомври 2022 г

Отчет Бюджет Отчет ДЕС Отчет КСФ Отчет ЧС