Месечни отчети и отчети бюджет

Месечни отчети и отчети бюджет

Изтегли месечни отчети архив Изтегли месечни отчети бюджет архив

Oтчети за касовото изпълнение на бюджета на община Бойница

Oтчети за касовото изпълнение на бюджета на община Бойница

Изтегли архив отчети

Отчети на община Бойница за касовото изпълнение на бюджета

Отчети на община Бойница за касовото изпълнение на бюджета

Изтегли архив

Pазпределяне на средсвата получени по ЕРС съгласно РМС№633/2014 г.,РМС №801/2014 г.  и РМС №23/2015 г

Pазпределяне на средсвата получени по ЕРС съгласно РМС№633/2014 г.,РМС №801/2014 г. и РМС №23/2015 г

Формула за разпределяне на средсвата получени по ЕРС съгласно РМС№633/2014 г.,РМС №801/2014 г. и РМС №23/2015 г. за приемане стандарти за финансиране на делегираните от държавата дейности с натурални и… Виж повече »

Разпределяне на средствата по утвърдената формула

Разпределяне на средствата по утвърдената формула

Формула за разпределяне на средсвата получени по ЕРС съгласно РМС№633/2014 г.,РМС №801/2014 г. И РМС №23/2015 г. за приемане стандарти за делегираните от държавата дейности с натурални и стойностни показатели… Виж повече »