List/Grid

Банкови сметки Публикувано в Банкови сметки

ЗА МЕСТНИ ДАНЪЦИ И ТАКСИ  В ОБЩИНА БОЙНИЦА ОБЛАСТ ВИДИН

ЗА МЕСТНИ ДАНЪЦИ И ТАКСИ В ОБЩИНА БОЙНИЦА ОБЛАСТ ВИДИН

Титуляр : ОБЩИНА БОЙНИЦА Банка: Интернешънъл Асет Банк Клон гр.Видин IBAN: BG 69 IABG 74968400267800 BIC : IABGBGSF Код за вид плащане : 44 21 00 Данък върху недвижимите имоти… Виж повече »