Покана преговори СИК Бойница

Покана преговори СИК Бойница

Покана преговори СИК Бойница ПОКАНА КОНСУЛТ. СЪСТАВИ НА СИК БОЙНИЦА

Зап. 111 обявяване списъци за гласуване на 11.07.2021 г

Зап. 111 обявяване списъци за гласуване на 11.07.2021 г

Зап. 111 обявяване списъци за гласуване на 11.07.2021 г

Зап. 107 СИК избори НС 11.07.2021 г Бойница

Зап. 107 СИК избори НС 11.07.2021 г Бойница

Заповед 107 СИК за НС – 11.07.2021 г Бойница

Гласуване лица без валиден документ за самоличност

Гласуване лица без валиден документ за самоличност

Гласуване лица без валиден док. за самолич.