Покана за консултации

Покана за консултации

НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ.34, АЛ.2 ОТ ИЗБОРНИЯ КОДЕКС, НА 05.04.2013Г. ОТ 10:00 ЧАСА В КАБИНЕТА НА КМЕТА НА ОБЩИНА БОЙНИЦА ЩЕ СЕ ПРОВЕДАТ КОНСУЛТАЦИИ ЗА НАЗНАЧАВАНЕТО НА СЕКЦИОННИ ИЗБИРАТЕЛНИ КОМИСИ ЗА… Виж повече »

Избирателен списък за избиране на НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ на 12 май 2013 Г.

Избирателен списък за избиране на НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ на 12 май 2013 Г.

ИЗБИРАТЕЛЕН СПИСЪК ЗА ИЗБИРАНЕ НА НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА 12 май 2013 Г. (по чл.54, ал.4 от Изборния кодекс) ИЗБОРЕН РАЙОН № 05 – ВИДИНСКИ ОБЩИНА: БОЙНИЦА НАСЕЛЕНО МЯСТО С.БОЙНИЦА СЕКЦИЯ… Виж повече »

Информационен лист

Информационен лист

От Областна администрация Видин: Информационен лист.pdf

Избирателен списък

Избирателен списък

ИЗБИРАТЕЛЕН СПИСЪК (За публикуване на интернет страницата на общината) за провеждане на национален референдум на 27 януари 2013 Г. (по чл.8,ал.2 от ЗПУГДВМС вр. чл.54,ал.4 от ИК) ИЗБОРЕН РАЙОН №… Виж повече »

Избирателен списък

Избирателен списък

ИЗБИРАТЕЛЕН СПИСЪК (за публикуване на интернет страницата на общината) за провеждане на национален референдум на 27 януари 2013 Г. (по чл.8,ал.2 от ЗПУГДВМС вр. чл.54,ал.4 от ИК) ИЗБОРЕН РАЙОН №… Виж повече »