Списъци зал. лица за втори тур ПВР

Списъци зал. лица за втори тур ПВР

Списъци зал. лица за втори тур ПВР

Списък на заличените лица

Списък на заличените лица

fpzalprns_05-03-00 СПИСЪЦИ ПУБЛИКУВАНЕ

Заповед избори 2021

Заповед избори 2021

Зап. 190 дежурства 30.10.2021 г

Заповед 181

Заповед 181

Зап. 181 агит. матер. Бойница

ПОКАНА консултации СИК БОЙНИЦА

ПОКАНА консултации СИК БОЙНИЦА

ПОКАНА КОНСУЛТ. СИК БОЙНИЦА списък – fspprns_05-03-00-000 списък – fspprnsf_05-03-00-000