Заповеди

Заповеди

Заповед технически екип Заповед избирателни секции

Списъци зал. лица за втори тур ПВР

Списъци зал. лица за втори тур ПВР

Списъци зал. лица за втори тур ПВР

Списък на заличените лица

Списък на заличените лица

fpzalprns_05-03-00 СПИСЪЦИ ПУБЛИКУВАНЕ

Заповед избори 2021

Заповед избори 2021

Зап. 190 дежурства 30.10.2021 г

Заповед 181

Заповед 181

Зап. 181 агит. матер. Бойница