Гласуване лица без валиден документ за самоличност

Гласуване лица без валиден документ за самоличност

Гласуване лица без валиден док. за самолич.

Списък на заличените лица за изборите на 04.04.2021 г

Списък на заличените лица за изборите на 04.04.2021 г

fpzalns_05-03-00

СЪОБЩ. УСЛУГИ ЗА ИЗБОРИТЕ ПО ЕЛ. ПОЩА

СЪОБЩ. УСЛУГИ ЗА ИЗБОРИТЕ ПО ЕЛ. ПОЩА

СЪОБЩ. УСЛУГИ ЗА ИЗБОРИТЕ ПО ЕЛ. ПОЩА

Видеоклипове в страницата на ЦИК

Видеоклипове в страницата на ЦИК

Линк разяснителна кампания https://www.cik.bg/ns2021/campaign/video