Списък на заличените лица

Списък на заличените лица

Списък на заличените лица И НП 02.04.2023 г Бойница

Заповед дежурства

Заповед дежурства

Зап. 57 дежурства ОА Бойница

Съобщение ЦИК за ИНП

Съобщение ЦИК за ИНП

Съобщение ЦИК за ИНП 02.04.2023г

Заповед агит-материали

Заповед агит-материали

Зап. 52 Агит. материали Бойница

Заповед списъци

Заповед списъци

Зап. 46 списъци Бойница