Заповед 181

Заповед 181

Зап. 181 агит. матер. Бойница

ПОКАНА консултации СИК БОЙНИЦА

ПОКАНА консултации СИК БОЙНИЦА

ПОКАНА КОНСУЛТ. СИК БОЙНИЦА списък – fspprns_05-03-00-000 списък – fspprnsf_05-03-00-000

Зап. 168 СИК Бойница

Зап. 168 СИК Бойница

Зап. 168 СИК Бойница

Списък на заличените лица за И НС на 11.07.2021 г

Списък на заличените лица за И НС на 11.07.2021 г

fpzalns_05-03-00

СЪОБЩЕН. ЕЛЕКТРОН. ЗАЯВЛЕНИЯ ИЗБОРИ НС 11.07.2021 Г

СЪОБЩЕН. ЕЛЕКТРОН. ЗАЯВЛЕНИЯ ИЗБОРИ НС 11.07.2021 Г

СЪОБЩЕН. ЕЛЕКТРОН. ЗАЯВЛЕНИЯ ИЗБОРИ НС 11.07.2021 Г