Покана консултации СИК за МИ 29.10.23

Покана консултации СИК за МИ 29.10.23

Покана консултации СИК за МИ 29.10.23 г от община Бойница

Списъци за обявяване, избори 2023

Списъци за обявяване, избори 2023

fspkm_05-03-00-000 fspkmf_05-03-00-000

Заповеди избори

Заповеди избори

Зап. 121 СИК Бойница за МИ 29.10.2023 г Зап. 122 обявяване на списъц. МИ 29.10.23

Покана консултации

Покана консултации

Покана консулт. ОИК Бойница

Протокол

Протокол

Протокол проверка адреси Бойница